menüyü aç

Kariyer

...

İnsan Kaynakları politikamız, çalışanlarımıza kişisel ve profesyonel gelişim için fırsat eşitliği sağlamak, çalışan motivasyonunu ve bağlılığını onurlandırmak üzerine kuruludur.

Lifelong Development

Yaşam Boyu Gelişim

Tüm Vergo çalışanları, yaşam boyu öğrenmeye ve yeni beceriler geliştirmeye teşvik edilir. Sunduğumuz ulusal ve uluslararası farklı eğitim olanaklarıyla, çalışma arkadaşlarımızı kişisel ve mesleki gelişim hedeflerine ulaşmaları konusunda güçlendiriyoruz.

Ücretlendirme ve Yan Haklar

Ücretlendirme ve Yan Haklar Politikamız ile, eşit fırsat ilkemizi gözeterek, adil, dengeli ve işgücü pazarında rekabetçi bir ücret yapısına sahip olmayı, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.

 

Ücret artışlarında bireysel performans, piyasa ücret araştırmaları ve ekonomik göstergeleri dikkate alıyoruz.

Compensation And Benefits
Diversity

Eşitlik ve Çeşitlilik

Vergo, eşitlik ve kapsayıcılık kültürünü geliştirmeye ve korumaya kendini adamıştır. Çalışanlarımızın gösterdikleri bireysel farklılıklar, yaşam deneyimleri, bilgi, yaratıcılık, yenilikçilik, kendini ifade etme ve benzersiz yetenekler, yalnızca kültürümüzün değil, itibarımızın ve şirketimizin başarısının da önemli bir bölümünü temsil ediyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek, çeşitlilik ve kapsayacılığın gücünden yaralanarak rekabet gücümüzü korumak, faaliyet gösterdiğimiz sektörler için yetkin çalışanlar yetiştirmek ve yerel istihdamı artırmak için insanı merkeze alan yaklaşım benimsiyor, insana değer yaratmak istiyoruz.

Ekibimizin bir parçası olun

Kariyer.net ve Linkedin sayfasındaki mevcut iş pozisyonlarını keşfedin.